Logo

Hjärt- och lungtransplantationer i Sverige


  • hjärttransplantationer utförs i Sverige per år.

  • lungtransplantationer utförs i Sverige per år.

  • Svenska Thoraxtransplantationsregistret